Auktoriserad redovisningskonsult

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är en trygghet för dig. Auktorisation borgar för kvalitet, kompetens och erfarenhet. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen. Det blir rätt från början.

Auktorisationen består av fyra hörnstenar. En auktoriserad redovisningskonsult

  • genomgår löpande vidareutbildning i nya regler och ny praxis
  • blir kvalitetskontrollerad
  • är ansvarsförsäkrad för din trygghet
  • arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko

Det är FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF som utfärdar auktorisationen. Auktoriserade redovisningskonsulter skall förnya sin titel vart sjätte år.

 

FARs medlemmar har regler för god yrkessed som gäller alla medlemmar och alla slags uppdrag. FAR genomför regelbunden kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag.

 

Läs mer om auktorisationen på www.far.se

 

Ett starkare företagande

”Vi ser en stor fördel i att våra kunder anlitar en auktoriserad redovisningskonsult när de kommer till oss för att prata finansiering. Generellt sett tenderar siffermaterialet att vara mer genomarbetat om kunden har anlitat en auktoriserad redovisningskonsult. Materialet blir då tydligare och enklare för oss att analysera. En auktoriserad redovisningskonsult har dessutom ofta andra kunder att dra paralleller till, vilket skapar en tyngd i rimlighets- och sannolikhetsbedömningarna.”

Emil Johansson, Almi